Chủ nhật, Ngày 4 tháng 10 năm 2015
Khách sạn Nha Trang -